INNOWACJE SPOŁECZNE

Współczesne wyzwania globalne: zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, starzenie się społeczeństw czy migracje potrzebują nowych, niestandardowych i interdyscyplinarnych rozwiązań, INNOWACJI SPOŁECZNYCH, odpowiadających na konkretne potrzeby ludzi, instytucji i organizacji.

 

(O)TWORZYĆ

KEY4TOMORROW chce (O)TWORZYĆ ludzi, organizacje na nowe
i niekonwencjonalne pomysły, które zmieniają nasze życie
i świat na lepsze. Łączymy, wspieramy, inicjujemy i dzielimy się  wiedzą.

Myślimy i działamy poza schematami!

 

PROJEKTY

 

Nasze PROJEKTY dotyczą społecznych, kulturowych, ekonomicznych oraz środowiskowych wyzwań, mających znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

 

WZMACNIANIE I ROZWÓJ

 

Naszą misją jest ROZWÓJ ludzi i organizacji, WZMACNIANIE ich potencjałów, zdolności i kompetencji w zakresie projektowania
i wdrażania rozwiązań służących społeczeństwu.

SIECIOWANIE i WSPÓŁPRACA

 

Działamy jako PLATFORMA łącząca ludzi, organizacje i instytucje, promująca rozwiązania, inicjatywy i projekty
w obszarze INNOWACJI SPOŁECZNYCH w Polsce i w Europie.

 

 

 

 

 

Działamy pomiędzy CZTEREMA SEKTORAMI, ponad dyscyplinami i schematami
szukając  najlepszych i niekonwencjonalnych rozwiązań dla współczesnych wyzwań.

UCZELNIE i SEKTOR B+R

Odpowiedzialne
Badania i Innowacje
Nauka dla Społeczeństwa

BIZNES

Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Przedsiębiorczość społeczna
Gospodarka cyrkulacyjna

DECYDENCI

Proponowanie standardów
i projektowanie polityk
Tworzenie legislacji i strategii
Wdrażanie dobrych praktyk

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Partycypacja obywatelska
Społeczny design
Różnorodność i włączenie

NASZE WARTOŚCI

OTWARTOŚĆ

otwarte społeczeństwo, otwarta nauka, otwarte umysły

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

w nauce, biznesie, działaniu i za innych

ENTUZJAZM

pasja i radość twórcza

SZACUNEK

dla innych kultur, ludzi i  różnorodności

WSPÓŁPRACA

w ramach różnych sektorów, organizacji, kultur i krajów

ZAANGAŻOWANIE

we wszystko co robimy

DBAŁOŚĆ

czyste środowisko dla przyszłych pokoleń

KOMPLEMENTARNOŚĆ

różnorodne podejścia, doświadczenia i perspektywy

WZMACNIANIE

rozwój potencjału ludzi i organizacji, uczenie się

Fundacja Fiedlerów

Fundacja Fiedlerów powstała w 2012 r. w celu m.in. wspierania dialogu międzykulturowego i tolerancji, aktywizowania
i integrowania wspólnot lokalnych i organizacji, edukowania społeczeństwa i promowania innowacji społecznych. Fundacja odwołuje się także do twórczości Arkadego Fiedlera
(1894 -1985), słynnego polskiego podróżnika, dziennikarza i pisarza, którego książki zostały przetłumaczone na 23 języki
w 32 krajach i sprzedały się w ponad 10 mln egzemplarzy.

Fundacja jest rozpoznawalna  dzięki swojej barwnej i różnorodnej aktywności, którą symbolizuje kolorowy motyl – logo organizacji. Współpracujemy z różnymi podmiotami i przede wszystkim z twórczymi ludźmi z pasją.  KEY4TOMORROW jest naszym priorytetowym projektem, odzwierciedlającym nasze zaangażowanie na rzecz budowania lepszego świata!

Kontakt

4 + 1 =

We invite you to contact us, to share your opinions or to join us.

contact@key4tomorrow.org